Munkavédelmi ellenőrzés, 1. rész

A munkavédelmi felügyelők egy asztalos üzembe azzal a céllal érkeztek ellenőrzésre, hogy alaposan megvizsgálják az ott folyó tevékenység törvényben meghatározottak szerint és megfelelő biztonsági feltételek mellett történik e.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezettel munkát végző egészségének, munkavégző képességének megóvását, a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére szolgáló általános előírásokat törvény szabályozza hazánkban.

Ezen szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi felügyelői végzik. A hatóság hatásköre pedig általában a szervezett munkavégzés keretein belül végzett munkára terjed ki, függetlenül attól, hogy ez milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

A közigazgatási hatósági eljárás keretében lefolytatott munkavédelmi ellenőrzést kiterjed az üzem átfogó ellenőrzésére, a dokumentáció megtekintésére. A körbejárás során ellenőrzik a  biztonsági berendezéseket, áttekintik a munkavédelmi dokumentációt.

A munkavédelmi felügyelők egy asztalos üzembe azzal a céllal érkeztek ellenőrzésre, hogy alaposan megvizsgálják az ott folyó tevékenység törvényben meghatározottak szerint és megfelelő biztonsági feltételek mellett történik e. Ők jogosultak arra is, hogy akár előzetes értesítés nélkül is ellenőrzést tartsanak a munkahelyeken. A munka zavartalanul folyik az üzemben, miközben a felügyelők alapos munkába fogtak, hiszen a legkisebb hiányosság is nagy bajt okozhat. Ellenőrzik többek között a fűrész védőfelszerelését, a gép vészleállító működését, az önzáró védőburkolatát. Ebben az üzemben az asztalosok 18 olyan veszélyes gépet is használnak, melyek nem rendeltetésszerű használat esetén komoly kockázati tényezőt jelentenek.

A cégnél munkavédelmi felelős ügyel a dolgozók testi épségére, a gépek üzembe helyezésére és időszakos biztonsági felülvizsgálatára. A munkavállalóknak évente egy alkalommal munkavédelmi oktatást is tartanak. Ezt a képzést az újonnan belépők már a felvétel napján megkapják. A prevenciónak köszönhetően az üzemben csak kisebb sérüléssel járó balesetek fordultak elő, súlyos eset egyszer sem volt. 

A fültok, a védőszemüveg, a munkavédelmi bakancs itt is elengedhetetlen részei a mindennapi munkavégzésnek, hiszen az asztalosok olyan alkatrészekkel, eszközökkel dolgoznak, melyek komoly sérüléseket is okozhatnak. A cég évente új munkaruházatot is biztosít dolgozóinak, hiszen figyelni kell arra is, hogy egy elszakadt ruhadarabot a gép bármikor bekaphat.

Minden év elején megtörténik a munkavédelmi oktatás, ahol  megkapjuk a szükséges munkavédelmi információkat, tűzvédelmi oktatásban is részesülünk, illetve mindig elhangzik, hogy az előző évben mennyi baleset történt és miként tudjuk ezeket elkerülni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a saját érdekünk a védőfelszerelések használata, ezzel megóvhatjuk a saját testi épségünket - vélekedett Szilágyvári Péter, a Vemévszer Kft. asztalosa.

Az ellenőrzés végén a felügyelők áttekintik a gépek, berendezések papírjait, a szükséges biztonsági adatlapokat, oktatási naplókat, majd jegyzőkönyvben rögzítik a feltárt hiányosságokat, esetleges szabálytalanságokat. Az ellenőrzés során készült fotódokumentációk is természetesen a jegyzőkönyv részét képezik.